Party Anthems

1. Mushkil Say Nikalo Nawaz Sharif

 

2. Vote Ko Izzat Do

 

   3. Ameriyat Shikan

         4. Sher Ka Nishan

       5. Har G Aya Nu Bismillah PML(N)

         6. Tum Se Apna Yeh Waada Ha Mere Wattan

          7. Nawaz Sharif

         8. Hoon Ge Ruswa Tere Hareef – Nawaz Sharif